Aktuelnosti

27.01.2022.

LINK ZA SEMINAR IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 27.01.-15.02.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

19.01.2022.

IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2022.

VEBINAR - BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Vebinar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Vebinar će se održati 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 9 časova u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije uz mogućnost naknadnog gledanja do 04.02.2021. godine i za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org. U prilogu se nalazi korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom seminaru.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

29.12.2021.

VEBINAR - NOVINE U OPOREZIVANjU DOHOTKA, DOPRINOSIMA I RADNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Novine u oporezivanju dohotka, doprinosima i radnom zakonodavstvu Republike Srpske" koji će se održati u realnom vremenu 17. januara 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Radmila Puzić (Inspektorat RS). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

22.12.2021.

FINRAR - APLIKACIJA ZA ANDROID MOBILNE TELEFONE

Poštovani članovi Saveza, od sada Vam je dostupna FINRAR aplikacija za Android mobilne telefone. Aplikacije je osmišljena tako da svim svojim korisnicima dostavi obavještenja o eventualnim izmjenama i dopunama zakona koji se tiču oblasti finansija, računovodstva i revizije, a korisnike takođe obavještava o eventualnim predstojećim događajima te imate mogućnost kontaktiranja svih udruženja. Putem ove aplikacije moćićete se prijavljivati na seminare i vebinare preko E-računovođa.

KORISNIČKO UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.12.2021.

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE PROFESIONALNO – STRUČNOG ZVANjA „SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA“

Poštovani, na dole navedenom linku možete pogledati rezultate ispita za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa".

REZULTATI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.12.2021.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2021. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2021. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 22.12.2021. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2021. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

13.12.2021.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.12.2021.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa novembarskog ispitnog roka 2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.12.2021.

VEBINAR - NOVI KONTNI OKVIR U REPUBLICI SRPSKOJ

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Novi kontni okvir u Republici Srpskoj" koji će se održati u realnom vremenu 23. decembra 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Sara Savanović (Komisija za HOV Republike Srpske) i prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 117,00KM (sa PDV-om) po učesniku i u cijenu kotizacije je uračunata štampana verzija novog Analitičkog kontnog plana koji će Vam biti poslat poštom na adresu koju ćete navesti u prijavnom obrascu.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.12.2021.

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE I POTVRDA O SAMOEDUKACIJI

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ovdje možete preuzeti obrasce Zahtjeva za obnovu licence za 2022. godinu i Potvrdu o samoedukaciji.

Zahtjev za obnovu licence za 2022. godinu (PDF dokument)

Potvrda o samoedukaciji za 2021. godinu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.11.2021.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje peti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Forenzika finansijskih izvještaja - vježbe za profesionalne forenzičare”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 07.12.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2021.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 01. i 02. decembra 2021. godine u kombinovanoj formi (možete birati jedan od načina): seminar u kristalnoj sali Hotela Bosna Banja Luka ili prenos uživo seminara iz hotela “Bosna” putem Cisco Webex platforme za vebinare. Prijavu za seminar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje specijalističkih časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 25.11.2021. godine isključivo preko aplikacije www.eracunovodja.org. Korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom specijalističkom seminaru možete pogledati na dolje navedenom linku. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2021.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u novembarskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo i raspored ispita.

UPUTSTVO I RASPORED ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2021.

VEBINAR - OBAVEZE UČESNIKA U SISTEMU SPREČAVANjA PRANjA NOVCA I AKTUELNI (NOVI) MODELI PRANjA NOVCA

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Obaveze učesnika u sistemu sprečavanja pranja novca i aktuelni (novi) modeli pranja novca" koji će se održati u realnom vremenu 18. i 19. novembra 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Edin Jahić (Ministarstvo bezbjednosti BiH), Sara Savanović (Komisija za HOV Republike Srpske), Aleksandar Petković (MUP Srbije) i Borislav Čvoro (SIPA). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 117,00KM (sa PDV-om) po učesniku za članove Saveza, a za ostale učesnike iznosi 250,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.11.2021.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 38. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se edukacija održati 25. i 26. novembra 2021. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu za seminar - vebinar potrebno je izvršiti do 22.11.2021. godine, isključivo elektronski putem dole navedenog linka:

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.11.2021.

LINK ZA SEMINAR KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA 2 (KPE2/2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 02.11.-15.11.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA KPE 2/2021

21.10.2021.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2021
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2021) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 02.11.- 15.11.2021. godine na linku koji će biti objavljen na veb sajtu Saveza i Finrar-a 02.11.2021. godine, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Rok za prijavu na KPE 2/2021 je produžen do 11.11.2021. godine. Opširnije o KPE 2/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 2/2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

06.10.2021.

VEBINAR - U SUSRET NOVOM ZAKONU O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST U BiH

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "U susret Novom zakonu o porezu na dodatu vrijednost u BiH" koji će se održati u realnom vremenu 18. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Muharem Mašinović (Pomoćnik direktora Sekteor za poreze UIO), Milica Vidović (Šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UIO), Sedin Mešinović (Šef Odsjeka za reviziju i kontrolu Sekteora za poreze UIO) i Vinko Skoko (Šef odsjeka za velike poreske obveznike UIO). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 117,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.09.2021.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANЈE ZVANЈA SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA
Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 22. do 30. oktobra 2021. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 20.10.2021. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.09.2021.

INSTRUKTIVNA NASTAVA - OKTOBAR 2021. GODINE
Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnog zvanja sertifikovani računovođa (SR) koja će se održati u oktobru 2021. godine. Više informacija pročitajte u obavještenju.

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

21.09.2021.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE

Poštovane kolegice i kolege, U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na seminar na teme: I) Registri rizika i risk assesment - procjena rizika u uslovima COVID-19; II) Izrada strateškog i godišnjeg plana interne revizije zasnovanog na objektivnoj procjeni rizika u uslovima COVID-19. Seminar se održava u Gradu Sunca Trebinje, dana, 01.10.2021. godine (petak). Prijavljivanje za seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 28.09.2021. godine.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. novembra 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

09.08.2021.

25. MEĐUNARODNI KONGRES

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 25. međunarodni Kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i koji se vrednuje u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji sa 10 bodova. Kongres će se održati od 15 – 17. septembra 2021. godine, u kombinovanoj formi, u hotelu „Kardial“, Banja Vrućica i online putem Cisco Webex platforme za vebinare. U skladu sa mišljenjem Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, edukacije je moguće organizovati u formi seminara za ograničen broj učesnika (prema zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije), uz poštovanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera (obavezno nošenje maske, dezinfekcija, distanca 2m). Samo učesnici koji su prijavili učešće u hotelu Kardial, mogu rezervisati smještaj. Spisak ovih učesnika biće svakodnevno dostavljan hotelu Kardial radi potvrde rezervacije smještaja. U slučaju bilo kakvih izmjena u smislu dozvoljenog broja učesnika, ovaj broj učesnika biće korigovan. Za učesnike koji se prijave za online učešće na kongresu, biće omogućeno praćenje kongresa uživo, putem Cisco Webex platforme za vebinare. Online učešće na vebinaru podrazumijeva da ste preko računara sa zvučnicima, laptopa ili mobilnog telefona povezani na internet, te instaliranu Cisco Webex Desktop aplikaciju. Uputstvo za instalaciju Cisco Webex Desktop aplikacije, koja je jednostavna za upotrebu, možete preuzeti sa veb sajta www.srrrs.org. Za sve učesnike koji ne budu u mogućnosti da seminar prate uživo, biće omogućen pristup video materijalu od 20. do 24. septembra 2021. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 051/348-784, 348-785, 348-787

Program 25. kongresa možete pogledati u Afiši na niže navedenom linku (vezi).

AFIŠA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA 25. KONGRES

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.06.2021.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za bnake, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati će se održati 12.07.2021. (ponedeljak) na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci sa početkom u 10 časova.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.06.2021.

LINK ZA SEMINAR IZRADA POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA (PGO 2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 24.06.-15.07.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

21.06.2021.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2021. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2021. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 30.06.2021. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2021. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

21.06.2021.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.06.2021.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa julskog ispitnog roka 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.06.2021.

INTERNI REVIZORI I PREVARE – primjena aplikativnih softverskih rješenja

Udruženje internih revizora (UIR) i Savez računovođa i revizora Republike Srpske (SRRRS) u želji da obezbijede kontinuirano profesionalno usavršavanje internih revizora zajednički realizuju seminar na temu:„INTERNI REVIZORI I PREVARE“ - primjena aplikativnih softverskih rješenja-.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.06.2021.

IZRADA POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, S obzirom da se uslovi za ustaljene forme seminara još uvijek nisu stekli i da su na snazi mjere zaštite od širenja virusa korona, obavještavamo vas da će se predmetni seminar realizovati u digitalnom formatu (webinar) uz štampani materijal (časopis Finrar br 6/21).

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU - SAMO LICA KOJA PLAĆAJU KOTIZACIJU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.06.2021.

OBAVJEŠTENjE O NAJNOVIJIM IZMJENAMA ZAKONA U REPUBLICI SRPSKOJ U VEZI NEOPOREZIVOG DIJELA PLATE

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, kao što Vam je poznato u "Službenom glasniku Republike Srpske broj 49/21" objevljeni su: Zakon o dopuni Zakona o doprinosima i Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak, dok je u "Službenom glasniku Republike Srpske broj 47/21" objavljena Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati broj: 04/1-012-2-1495/21. Ove najnovije izmjene vezane za povećanje plata u Republici Srpskoj biće obrađene u okviru redovnog seminara Izrada periodičnih finansijskih izvještaja i poreske aktuelnosti u Republici Srskoj uz štampani materijal (Finrar broj 6/21).

27.05.2021.

15. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU
Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske, organizuje 15. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Mogućnost skokovitih promjena malih zemalja u uslovima pandemije koronavirusa". Simpozijum će se održati u Banji Vrućici u periodu od 16-18. juna 2021. godine u hotelu Kardial. Više informacija pogledajte u obavještenju.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.05.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje četvrti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Studije slučaja pranja novca i poreskih utaja na regionalnom i međunarodnom nivou”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 04.06.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2021.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. Aprila 2003. godine, organizuje 37. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 1. i 2. juna 2021. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2021.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u majskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo i raspored ispita.

UPUTSTVO I RASPORED ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.05.2021.

VEBINAR - DODATNA PRIMANjA RADNIKA IZ RADNOG ODNOSA I OBLICI RADA VAN RADNOG ODNOSA U REPUBLICI SRPSKOJ
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Dodatna primanja radnika iz radnog odnosa i oblici rada van radnog odnosa u Republici Srpskoj" koji će se održati u realnom vremenu 21. maja 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska), Radmila Puzić (Inspektorat Republike Srpske) i mr Stefan Blagojavić (časopis Finrar). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

26.04.2021.

LINK ZA KONTINUIRANU PROFESIONALNU EDUKACIJU 1 (KPE 1/2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 26.04.-10.05.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

12.04.2021.

Obavještenje za računovođe budžetskih korisnika
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Ovim putem obavještavamo vas da će se proljećna edukacija računovođa budžetskih korisnika, u skladu sa Godišnjim planom kontinuirane eduacije za 2021. godinu i sadržajem koji je usvojio Odbor za usavršavanje i obrazovanje kadrova, održati u zadnjoj sedmici maja 2021. godine. O svim aspektima održavanja ove edukacije bićete blagovremeno obavješteni.

09.04.2021.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2021
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2021) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 26.04.- 10.05.2021. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 1/2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

30.03.2021.

Excel za računovođe - online radionica
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje online radionicu Excel za računovođe na temu "Excel kao alat za unapređenje profesionalnih vještina i jačanja produktivnosti računovođa" koji će se održati 16. aprila 2021. godine sa početkom u 11 časova..

Detaljnije podatke o radionici pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA RADIONICU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2021.

INSTRUKTIVNA NASTAVA APRIL 2021 - ONLINE
Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Časopis Finrar organizuje online instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "sertifikovani računovođa" (SR). Prijavu na instruktivnu nastavu možete izvršiti najkasnije do 09. aprila 2021. godine putem dole navedenog linka.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE INSTRUKTIVNA NASTAVA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 17. do 21. maja 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

15.03.2021.

Odgađa se IV Specijalistički seminar za forenzičke računovođe
Poštovani, Obavještavamo Vas da smo zbog pooštravanja epidemioloških mjera primorani prolongirati specijalistički seminar za Sertifikovane forenzičke računovođe koji je planiran za 19.03.2021. godine (petak) do daljnjeg. S obzirom na interesovanje učesnika te tematiku seminara gdje je poželjno interaktivno učešće učesnika, odnosno direktna komunikacija učesnika i predavača, nismo se odlučili za održavanje ovog seminara u formi webinara. Svi učesnici će biti obavješteni o terminu održavanja ovog seminara čim se za to stvore uslovi. Hvala na razumjevanju.

08.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje četvrti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Studije slučaja pranja novca i poreskih utaja na regionalnom i međunarodnom nivou”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 19.03.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2021.

VEBINAR - Poreske kontrole u Republici Srpskoj (propisi i praksa)
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Poreske kontrole u Republici Srpskoj" koji će se održati u realnom vremenu 19. marta 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska), mr Miroslav Brkić (Ministarstvo finansija Republike Srpske) i Dejan Rakić (advokat). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju VEBINAR-a (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 17. do 21. maja 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2021.

ODLUKA O ORGANIZOVANjU ISPITNIH ROKOVA U 2021. GODINI
Na osnovu člana 5. tačka 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na 135. elektronskoj sjednici, 26.02.2021. donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2021. godini za sticanje profesionalno-stručnih zvanja.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.02.2021.

VEBINAR - Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u RS za 2020. godinu
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2020. godinu" koji će se održati u realnom vremenu 15. februara 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Sara Savanović (Komisija za HOV), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju VEBINAR-a (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.02.2021.25.01.2021.

LINK ZA SEMINAR IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENU U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 25.01.-08.02.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

18.01.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u petak 05.02.2021. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.01.2021.

SEMINAR IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENU U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA SEMINAR GO 2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.12.2020.

ODLUKA O NERADNIM DANIMA
Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi 1., 2., 6., 7. i 9. januara 2021. godine zbog Novogodišnjih, Božićnih praznika i Dana Republike.

Kliknite na dole navedeni link i otvoriće Vam se Odluka o neradnim danima.

ODLUKA

21.12.2020.

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE PROFESIONALNO – STRUČNOG ZVANjA „SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA“

Poštovani, na dole navedenom linku možete pogledati rezultate ispita za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa".

REZULTATI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2020.

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE I POTVRDA O SAMOEDUKACIJI

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ovdje možete preuzeti obrasce Zahtjeva za obnovu licence za 2021. godinu i Potvrdu o samoedukaciji.

Zahtjev za obnovu licence za 2021. godinu (PDF dokument)

Potvrda o samoedukaciji za 2020. godinu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.12.2020.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2020. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2020. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 18.12.2020. godine (u petak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2020. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

11.12.2020. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.11.2020.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo Vas da će se Specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, održati u elektronskoj formi putem Cisco Webex Desktop aplikacije 10. i 11. decembra 2020. godine sa početkom u 10.00 časova. Prijavu za vebinar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje specijalističkih časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 04.12.2020. godine putem linka navedenog u obavještenju.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE ZA OVLAŠĆENE REVIZORE

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.11.2020.

LINK SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 23.11.-27.11.2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

18.11.2020.

LINK ZA VIDEO SNIMAK ODGOVORA NA PITANjA U OKVIRU SEMINARA KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, video snimak odgovora na Vaša pitanja u okviru KPE 2/20, koji je odžan u 16.11.2020. godine postavljen je na sajt za online edukacije. Potrebno je samo da kliknete na dole navedeni link i otvoriće Vam se stranica sa video sadržajem.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR KPE 2

18.11.2020.

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE I POTVRDA O SAMOEDUKACIJI

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ovdje možete preuzeti obrasce Zahtjeva za obnovu licence za 2021. godinu i Potvrdu o samoedukaciji.

Zahtjev za obnovu licence za 2021. godinu (PDF dokument)

Potvrda o samoedukaciji za 2020. godinu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2020.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Seminar za korisnike budžeta, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, održati u formi VEBINAR-a i to u dva dijela:

 • 1. VIDEO PREZENTACIJE (pristup video materijalu od 23. do 27.11.2020. g.)
 • 2. ODGOVORI NA PITANjA (uživo 27.11.2020. sa početkom u 10.00 časova kao i pristup video materijalu do 4.12.2020. g.)

Prijavu za vebinar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 20.11.2020. godine putem linka navedenog u obavještenju.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije.

UPUTSTVO (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2020.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka jul 2020. godine koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u novembarskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo.

UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.11.2020.

LINK ZA SEMINAR KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 02.11.-15.11.2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR KPE 2

22.10.2020.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2020) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 02.11.- 15.11.2020. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 2/2020 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 2/2020

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

05.10.2020.

VEBINAR - ELEKTRONSKO DOSTAVLjANjE DOKUMENATA UIO, NAPLATA PDV-a PRINUDNIM PUTEM I POVRAT PDV-a

Poštovane koleginice i kolege, ostalo je još manje od tri mjeseca do početka obaveznog podnošenja knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura putem e-portala UIO BiH, koje stupa na snagu od 01.01.2021. godine. Da bi smo se na vrijeme pripremili i spremno ušli u novu vrstu digitalne prakse, pripremili smo predavanje u okviru kojeg ćete dobiti instrukcije o svim detaljima ovog procesa, kako bi ovaj način komunikacije u što kraćem periodu postao svojevrsna rutina i olakšao rad kako računovođama tako i poreskim organima. Vebinar se održava 19.10.2020. sa početkom u 10 časova, uz mogućnost naknadnog gledanja do 31.10.2020. godine i za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo. Za sva pitanja o predmetnom vebinaru možete kontaktirati koordinatora vebinara Sinišu Ercega na e-mail-a: sinisa.erceg@srrrs.org ili na broj telefona: 051/431-260, 051/431-270.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti OBAVJEŠTENjE O VEBINARU

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.09.2020.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE

Poštovane kolegice i kolege, U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na webinar na kojem ćemo obraditi sljedeće teme: „Analiza finansijskih izvještaja za potrebe interne revizije“ i „Primjena metodologije interne ocjene kvaliteta interne revizije“. Online predavanja (uživo) će održati prof. dr Jelena Poljašević (dana, 28.09.2020. sa početkom u 10 časova) i mr Njegoš Pavlović (dana, 29.09.2020. godine sa početkom u 10 časova). Tehnički uslovi za učešće: Da bi ste učestvovali na webinaru neophodno je da posjedujete računar, zvučnike, stabilnu internet vezu, instaliranu Cisco Webex Desktop aplikaciju na vašem računaru i da se prijavite za učešće na webinar-u. Učesnicima webinar-a biće omogućeno da postave pitanja predavačima koristeći audio vezu, video vezu ili porukom (Chat). Posjedovanje kamere i mikrofona nije obavezno osim ukoliko želite da se uključite u audio/video prenos uživo prilikom postavljanja vašeg pitanja. Predavanja traju dva sata (po danu), s tim da ćemo napraviti po jednu pauzu u trajanju od 15 minuta. Prijavljivanje za webinar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju u prilogu ovog mejla i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na webinar i uplatu kotizacije je 24.09.2020. godine. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti OBAVJEŠTENjE

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.09.2020.

24. MEĐUNARODNI KONGRES SE NEĆE ODRŽATI U TRADICIONALNOJ FORMI

Kongresni odbor je na sjednici održanoj 08.09.2020. godine, donio odluku da se 24. Međunarodni kongres neće održati u tradicionalnoj formi. Rukovodeći se principima društveno odgovornog ponašanja, Kongresni odbor je zaključio da 24. Međunarodni kongres, planiran da se održi od 16-18.9.2020. godine u Banji Vrućici, nije moguće organizovati na tradicionalan način, a da se pri tome poštuju sve preporučene mjere, kako bi se rizik zaraze minimizirao.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati odluku Kongresnog odbora

ODLUKA KONGREESNOG ODBORA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2020.

24. MEĐUNARODNI KONGRES

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 24. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Repblike Srpske u Banji Vrućici od 16-18.09.2020. godine pod nazivom: "Održivost poslovanja u uslovima virusa korona: izazovi za računovodstvo, reviziju i finansije".

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati više informacija o KONGRESU

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. novembra 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2020.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u julskom ispitnom roku 2020. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa julskog ispitnog roka 2020. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 07.08.2020. godine (u petak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u julskom ispitnom roku 2020. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

03.08.2020.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.08.2020.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa julskog ispitnog roka 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.07.2020.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 04. do 12. septembra 2020. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 31.08.2020. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.07.2020.

LINK ZA SEMINAR IZRADA PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete preuzeti i pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku do 10. avgusta 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR PGO

10.07.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU IZRADA PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PORESKE AKTUELNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ I BRČKO DISTRIKTU BiH

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, S obzirom da se uslovi za ustaljene forme seminara još uvijek nisu stekli i da su na snazi mjere zaštite od širenja virusa korona, obavještavamo vas da će se predmetni seminar realizovati u digitalnom formatu (webinar) uz štampani materijal (časopis Finrar br 6/20).

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.07.2020.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka jul 2020. godine koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u julskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo.

UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.07.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU IZRADA POLUGODIŠNjEG OBRAČUNA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, informacija o održavanju i načinu izvođenja predmetnog seminara biće objavljena 08.07.2020. godine.

19.06.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u utorak 30.06.2020. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2020.

OBAVJEŠTENjE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje III specijalistički seminar za „Sertifikovane forenzičke računovođe“ na temu: „Forenzika javnih nabavki”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 26.06.2020. (petak) godine sa početkom u 10 časova.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.06.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom: „UTICAJ MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA VIRUSA KORONA NA POREZE, RADNE ODNOSE I RAČUNOVODSTVO“. Seminar će se održati na: Palama, Bijeljini, Doboju i Banjaluci. Broj mjesta je ograničen u skladu sa propisanim mjerama nadležnih institucija. Popunjavanje termina će se vršiti hronološki kako se učesnici budu prijavljivali. Na prijavi za seminar je potrebno popuniti sva polja čitko, te u kvadratić pored mjesta održavanja naznačiti onaj koji Vam odgovara.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.05.2020.

LINK ZA SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA U DIGITALNOM FORMATU
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, seminar za korisnike budžeta u digitalnom obliku možete preuzeti i pogledati na dole navedenom linku. Navedeni video materijali će biti dostupni na navedenom linku do 29. maja 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa digitalnim seminarom za korisnike budžeta i samo pratite uputstva:

LINK SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

21.05.2020.

OBAVJEŠTENjE O PROLONGIRANjU ISPITNOG ROKA

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 131. sjednici, održanoj 21.05.2020. godine donijela Odluku o prolongiranju ispitnog roka. Ispitni rok koji je bio predviđen za 08.-12.06.2020. godine održaće se u novom terminu i to u periodu od 06.-10.07.2020. godine. Predmetnu Odluku kao i raspored održavanja ispita možete pogledati na dole navedenim linkovima:

ODLUKA (PDF dokument)

RASPORED ODRŽAVANjA ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2020.

OBAVJEŠTENjE O PROLONGIRANjU ISPITNOG ROKA

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 131. sjednici, održanoj 21.05.2020. godine donijela Odluku o prolongiranju ispitnog roka. Ispitni rok koji je bio predviđen za 08.-12.06.2020. godine održaće se u novom terminu i to u periodu od 06.-10.07.2020. godine.

ODLUKU pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2020.

OBAVJEŠTENjE O PROLONGIRANjU ISPITNOG ROKA

Ovim putem obavještavamo sve kandidate za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji da je na današnjoj sjednici Komisije za računovodstvo i reviziju donesena Odluka o prolongiranju ispitnog roka. Ispitni rok koji je bio predviđen za 8.-12.6.2020. održaće se u novom terminu i to u periodu od 6. - 10. 7. 2020. godine. Sve ostale informacije o prijavi i uplati ispita, kao i detaljan raspored održavanja ispita biće naknadno objavljeni.

19.05.2020.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE

Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuju seminar iz oblasti interne revizije na temu: „Prikupljanje, obrada i korišćenje finansijskih i nefinansijskih podataka za potrebe interne revizije“. Za razliku od dosadašnjeg načina organizovanja seminara, ovaj seminar se zasniva na audio/video prezentaciji gdje će interni revizori imati priliku da sagledaju primjenu različitih softverskih rješenja za potrebe rješavanja specifičnih zahtjeva interne revizije i preuzmu radni materijal u elektronskoj formi. Program i prijavu na seminar možete pogledati u obavještenju na dole navedenom linku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.05.2020.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA realizovati u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju. Način izvođenja, kao i teme, predmetnog seminara možete pročitati u obavještenju na dole navedenom linku. Uputstvo za priavu na seminar, kao i samu prijavu možete pogledati na dole navedenom linku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti online prijavu na seminar sa uputstvom. Naglašavamo, da je online prijavu potrebno preuzeti na Vaš desktop popuniti i poslati u skladu sa navedenim Uputstvom.

Online PRIJAVA NA SEMINAR SA UPUTSTVOM (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

22.04.2020.

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE ROK ZA PRIJAVU NA KPE 1/20 POMJEREN NA 01.05.2020. GODINE.

16.04.2020.

LINK ZA APRILSKU KPE 1/2020 U DIGITALNOM FORMATU
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Aprilsku kontinuiranu profesionalnu edukaciju (KPE 1/20) u digitalnom obliku možete preuzeti i pogledati na dole navedenom linku. Navedeni video materijali će biti dostupni na navedenom linku do 10. maja 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa digitalnom KPE 1/20 i samo pratite uputstva:

LINK DIGITALNA KPE 1/20

02.04.2020.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU KPE 1/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu Zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, odluke kriznih štabova organa lokalne samouprave u Republici Srpskoj, naredbe Kriznog štaba Brčko distrikta BiH, usmjerenih na sprečavanje širenja ovog virusa, te Zaključake Komisije za računovodstvo i reviziju BiH usvojene na 130. sjednici održanoj 31.03.2020. godine, o usklađivanju KPE sa novonastalom situacijom, i nužnosti održavanja kontinuiteta aktivnosti profesionalnih računovođa, kao Zaključke Upravnog odbora SRR RS, obavještavamo Vas da će se predstojeći ciklus KPE realizovati u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju. Način izvođenja KPE 1/2020 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

Online prijava na Seminar KPE 1 (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

02.04.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. juna 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u junskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

02.04.2020.

ODLUKA O ODGAĐANjU ISPITNOG ROKA ZA JUN MJESEC
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 130. sjednici, održanoj 31.03.2020. godine donijela Odluku o odgađanju ispitnog rok za sticanje profesionalnih zvanja za jun mjesec 2020. godine.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi Saveza, , Upravni odbor na 18. elektronskoj sjednici održanoj, 31. 03. 2020. g. donio Zaključak o održavanju kontinuirane profesionalne edukacije u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ZAKLjUČAK (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi Saveza i pretplatnici Finrar-a, zbog situacije uzrokovane virusom korona SARS-CoV-2, savjetodavna služba od četvrtka, 26. marta 2020. godine, radi u izmjenjenom režimu i to svaki radni dan u periodu od 09 do 15 časova prema sljedećem rasporedu: od 09 do 12 časova na pitanja pretplatnika će odgovarati prof. dr Duško Šnjegota te ga možete kontaktirati isključivo putem telefona na broj: 066/002-196 ili putem e-mail-a: dusko.snjegota@srrrs.org, a od 12 do 15 časova na pitanja pretplatnika će odgovarati prof. dr Jelena Poljašević te je možete kontaktirati isključivo putem telefona na broj: 066/331-930 ili putem e-mail-a: jelena.poljasevic@ef.unibl.org.

20.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi, imajući u vidu novonastalu situaciju uzrokovanu prisustvom korona virusa kao i provođenje mjera koje je propisala Vlada Republike Srpske, Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku da se sva komunikacija sa članovima obavlja isključivo putem telefona ili e-mail-a, a radno vrijeme Saveza će u toku trajanja ovih mjera biti od 08-12 časova. Takođe, Treći specijalistički seminar za forenzičke računovođe planiran za 27.03.2020. godina se otkazuje. Za informacije o ostalim aktivnostima bićete blagovremeno obavješteni. Vjerujemo da će te imati razumjevanja za gore navedene odluke, te Vas srdačno pozdravljamo.

04.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Treći specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Forenzika javnih nabavki”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 27.03.2020. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Transferne cijene i aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza u Republici Srpskoj", koji će se održati 13.03.2020. godine u Banjaluci - hotel Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske). Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.

Detaljnije podatke o Seminaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. maja 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

26.02.2020.

ODLUKA
Upravni odbor Savez računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj sjednici održanoj 19.02.2020. godine u Banjoj Luci donio Odluku o utvrđivanju i objavljivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) iz 2018. godine. Odluku možete pogledati u PDF-u na dole navedenom linku.

ODLUKA (PDF)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.02.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u ponedjeljak 10.02.2020. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.01.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje tematski seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2019. godinu (specifični slučajevi iz prakse i odgovori na otvorena pitanja)" koji će se održati 14. februara 2020. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.12.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici donijela sljedeća akta:

Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji Bosne i Hercegovine

Nastavni plan i program za sticanje profesionalnih zvanja

Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.12.2019.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2019. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2019. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 17.12.2019. godine (u utorak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2019. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

11.12.2019. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA OVLAŠĆENI REVIZOR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, koji će se održati 16. i 17. decembra 2019. godine u Banjaluci u hotelu "Courtyard by Marriott" na adresi Prvog krajiškog korpusa 33. Kotizacija za članove UIR i SRRRS iznosi 495,00KM, a za ostale zainteresovane kandidate iznosi 745,00KM. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora kod Addiko banke broj: 552-022-00023116-59. Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističke obuke koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave na predmetnu obuku.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKE OBUKE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.12.2019.

Na osnovu Statuta Udruženja i člana 24. Pravilnika o uslovima sticanja sertifikata ovlašćenog procjenjivača, u sklopu redovne godišnje kontinuirane edukacije, Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje specijalistički seminar koji će se održati dana, 13.12.2019. godine, na Banja Luka College, Ul. Miloša Obilića 30, Banja Luka, sa početkom u 11 časova.U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKOG SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 11. i 12. decembra 2019. godine, u Banjaluci u Kristalnoj sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKOG SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Kotizacija za članove UIR i SRRRS iznosi 495,00KM, a za ostale zainteresovane kandidate iznosi 745,00KM. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora kod Addiko banke broj: 552-022-00023116-59. Rok za prijavu je 30.11.2019. godine. Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova. Program i prijavu na obuku možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju OBUKE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Kardial, Banja Vrućica, 26. i 27. novembra 2019. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

04.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Praktični aspekti kontrole poslovnih subjekata u Republici Srpskoj" koji će se održati 18.11.2019. godine u Banjaluci - hotel Jelena sa početkom u 10:30 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske) i Radmila Puzić (Inspektorat Republike Srpske). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Program i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.10.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2019) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.10.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima i MSFI 16 – Zakupi (praktična primjena)" koji će se održati 17.10.2019. godine u Banji Vrućici - hotel Kardial (sala Dunav) sa početkom u 11:00 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 175,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Program i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.09.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. novembra 2019. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskoom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.09.2019.

Obavještavamo zainteresovane kandidate, da Finrar i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za sticanje sertifikata SR, OR i SRT ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Prijavu na instruktivnu nastavu možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Prijava na instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.08.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 23. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "JAČANJE KREDIBILITETA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE KAO IMPERATIV ZAŠTITE JAVNOG INTERESA", koji će biti održan u Banji Vrućici - hotel Kardial 18., 19. i 20. septembra 2019. godine.

Detaljnije podatke o održavanju KONGRESA možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.08.2019.

Savez računovođa i revizora Repzblike Srpske objavljuje spisak kandidata koji su položili ispit za sticanje porfesionalno stručnog zvanja "sertifikovani forenzički računovođa" na ispitnim rokovima 18.07. i 09.08.2019. godine.

Spisak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

SPISAK (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.07.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske raspisuje Konkurs za objavljivanje napisa u Zborniku radova 23.-eg međunarodnog Kongresa računovođa i revizora Republike Srpske koji će se održati od 18-20. septembra 2019. godine u ZTC Banja Vrućica kod Teslića.


Konkurs i uputstvo autorima za pisanje radova možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

KONKURS (PDF dokument)

UPUTSTVO AUTORIMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.06.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.06.2019.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2019. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2019. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 17.06.2019. godine (u ponedeljak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2019. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

12.06.2019. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 21. juna 2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i PRIJAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u utorak 08.07.2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.06.2019.

U aprilu 2017. započeo je IPA 2013 Twinning projekat »Podrška borbi protiv pranja novca« čiji je korisnik Bosna i Hercegovina. Cilj projekta je povećanje kompetentnost institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv pranja novca do nivoa neophodnog za pristupanje EU i pomoći u poboljšanju zakonodavstva, kapaciteta i sposobnosti relevantnih organa, institucija i agencija da pojačaju saradnju i koordinaciju u oblasti borbe protiv pranja novca; baviće se problemima u vezi sa kapacitetima Finansijsko-obavještajnog odjeljenja (FOO) i drugih specijalizovanih finansijsko istražnih jedinica na svim upravnim nivoima u izvršenju njihovih zadataka; ojačaće saradnju i koordinaciju FOO sa ovim jedinicama i svim drugim tijelima za sprovođenje zakona u BiH i inostranstvu. U okviru projekta je i komponenta, vezana na sprovođenje obuka za obaveznike po Zakonu o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa problematikom pranja novca, ulogi obaveznika po Zakonu, saradnja sa FIU (SIPA FOO), međunarodni akti i standardi i, prikaz prakse R Slovenije na tom području. U okviru projekta je bilo do sada održanih više aktivnosti za obaveznike (notari, advokati, poreseke uprave, bankarski službenici ...). Da bi tu tematiku približili što većem broju obaveznika, u dogovoru sa SIPA FOO (centralni organ za borbu protiv pranja novca u BiH) planiraju se održati jednodnevne aktivnosti i za računovođe i revizore. S tim u vezi, a imajući u vidu da se radi o veoma aktuelnim temama, Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve svoje članove o održavanju pomenutih aktivnosti. Zainteresovani svoje učešće mogu da potvrde na e-mail: rezek16@gmail.com do 10. juna 2019. godine. Agendu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Agenda za Banja Luku (DOC dokument)

Agenda za Sarajevo (DOC dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje interaktivni seminar pod nazivom "Porez na dodatu vrijednost (specifični slučajevi iz prakse)" koji će se održati 03.06.2019. godine u Banjoj Luci - hotel Bosna (Kristalna sala) sa početkom u 10:30 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), Vladimir Milinović (Uprava za indirektno oporezivanje) i Dejan Rakić. Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Program i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.05.2019.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu 07-15. juna 2019. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 31.05.2019. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.05.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Kardial (Banja Vrućica), 29. i 30. maja 2019. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

25.04.2019.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 14. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0 - šanse i ograničenja", koji će biti održan u Banji Vrućici 22., 23. i 24. maja 2019. godine.


Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.04.2019.

OBAVJEŠTENjE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi povodom Vaskršnjih i Prvomajskih praznika od 26. 04. zaključno sa 05. majom 2019. godine i povodom Dana pobjede nad fašizmom, 9. maja 2019. godine.

21.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2019) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Drugi specijalistički seminar na temu "Tajne poreskih rajeva – kako se prikriva novac u off shore finansijskim centrima”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 30.03.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.03.2019.

Radionica na temu Analitički postupci u internoj reviziji
Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje radionicu na temu "Analitički postupci u internoj reviziji". Cilj radionice je omogućiti svim učesnicima sticanje novih znanja i informacija o raznovrsnim i aktuelnim pitanjima, kao i razmjenu iskustava s kolegicama i kolegama. Radionica će se održati 29.03.2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje

Prijava

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.03.2019.

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske
Savez računovođa i revizora Republike Srpske je 04.02.2019. godine uputilo Zahtjev za davanje mišljenja na dopis Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansije Republike Srpske broj 06.13/063-37/2019 od 24.01.2019. godine. U navedenom dopisu, pozivajući se na Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj:91/16) navodi se da rukovodilac jedinice za internu reviziju, direktori odjeljenja interne revizije, članovi odbora za reviziju i interni revizori koji su zaposleni u subjektima javnog sektoraobavezno posjeduju certifikat i licencu za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru, odnosno moraju ispunjavati uslov u pogledu posjedovanja certifikata i licence koji izdaje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske.

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske možete pogledati na dole navedenom linku

Mišljenje

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar organizuju seminar pod nazivom "Transferne cijene, porez na dobit i elektronsko podnošenje poreskih prijava", koji će se održati 18.03.2019. godine u Banjaluci - hotel Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske). Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 140,00KM (sa PDV-om) po učesniku

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.03.2019.

Obavještavamo zainteresovane kandidate, da Finrar i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za sticanje sertifikata SR, OR i SRT ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Prijavu na instruktivnu nastavu možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Prijava na instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. maja 2019. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

14.02.2019.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu 22. mart - 13. april 2019. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 15.03.2019. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.02.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje jednodnevni seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2018. godinu (specifični slučajevi iz prakse i odgovori na otvorena pitanja)" koji će se održati: 15. februara 2019. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 11 časova, 19. februara 2019. godine u Bijeljini u hotelu Drina sa početkom u 11 časova, i 20. februara 2019. godine na Palama na Ekonomskom fakultetu sa početkom u 10 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.02.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u utorak 12.02.2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.02.2019.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA STICANjE SERTIFIKATA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA EKSTERNE OCJENE KVALITETA INTERNE REVIZIJE
Obuka je organizovana na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja internih revizora i Programa obuke za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Program obuke za sticanje ovog sertifikata baziran je na Programu američkog Instituta internih revizora, uz uvažavanje specifičnosti i zahtjeva naše poslovne prakse i okruženja, stoga predstavlja opšti Program i njime se kandidati osposobljavaju da kompetentno i profesionalno obavljaju poslove u oblasti eksterne ocjene kvaliteta interne revizije bez obzira o kojoj djelatnosti ili organizacionoj formi se radi. Predavanja su održali prof. dr Novak Kondić i mr Nevenka Petrović. Obuku je uspješno završilo 25 kandidata kojima su po završetku obuke dodijeljeni sertifikati kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova eksternog ocjenitelja kvaliteta interne revizije. Registar eksternih ocjenitelja kvaliteta interne revizije može se pronaći na internet stranici Udruženja internih revizora www.uir.ba i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske www.srrrs.org. Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske će u narednom periodu ponovo organizovati obuku za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, te svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogu iskazati svoju zainteresovanost putem mejla uir@teol.net ili telefona 051/433-822.

Sliku sa obuke možete preuzetni na linku ispod

Slika sa obuke

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.01.2019.

OBAVJEŠTENjE UIO BiH
Poštovani poreski obveznici,Ovim putem podsjećamo Vas da ste poresku prijavu za PDV te domaću akcizu kao i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu od poreskog perioda 01.01. do 31.01.2019. godine dužni dostavljati isključivo elektronskim putem preko ePortala UIO. Preduslov za elektronsko podnošenje poreskih prijava je registracija korisnika elektronskih usluga UIO, a obveznici koji ne izvrše registraciju za elektronske usluge UIO neće biti u mogućnosti izvršavati svoje redovne obaveze, tj. podnositi PDV, PDA prijave i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu, što za sobom povlači brojne sankcije. Podzakonski akti, koji regulišu oblast elektronskih usluga UIO i elektronskog podnošenja prijava za porez na dodatu vrijednost i domaću akcizu kao i izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu su: Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o elektronskom podnošenju prijava samooporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/18) i Uputstvo o podnošenju izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 82/18).

04.01.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar organizuju cjelodnevni seminar ne temu Fiskalizacija u Brčko distriktu BiH koji će se održati 18.01.2019. godine u Brčko distriktu BiH - Dom kulture sa početkom u 10:30 časova. Predavači na seminaru su: Mato Lučić - direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Safet Rizvanović - predsjednik Komisije za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u Brčko distriktu BiH, Vinko Đuranović - Poreska uprava Republike Srpske i prof. dr Jelena Poljašević - vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci. Predmetni seminar je organizovan u skladu sa programom kontinuirane profesionalne edukacije za nosioce profesionalno-stručnih zvanja Saveza (STR, SR i OR) i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilima o kontinuiranoj edukaciji.

Detaljniji podaci SEMINARU (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.12.2018.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2. , 3., i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 237/16 od 14.07.2016.g., Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane, 01., 02., 06., 07., 08. i 09. januara 2019. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika.

28.12.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2018.

Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije
Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, koji će se održati 23. i 24. januara 2019. godine u Banjaluci u hotelu "Jelena" na adresi Jovana Dučića 25. Kotizacija za članove UIR i SRRRS iznosi 495,00KM, a za ostale zainteresovane kandidate iznosi 745,00KM. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora kod Addiko banke broj: 552-022-00023116-59. Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova.

Obavještenje i prijava za SEMINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2018.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2018. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2018. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 24.12.2018. godine (u ponedeljak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2018. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

14.12.2018. u 15:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.12.2018.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno–stručnih zvanja
Obavještavamo Vas da će se rezultati i rješenja ispitnih zadataka za ispitni rok novembar 2018. godine, objaviti u petak, 14. decembra u 20.00 časova na veb stranicama entitetskih Saveza, a nakon održane sjednice Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.

06.12.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.11.2018.

Specijalistički seminar za ovlašćene procjenjivače
Na osnovu Statuta Udruženja i člana 24. Pravilnika o uslovima sticanja sertifikata ovlašćenog procjenjivča, u sklopu redovne godišnje kontinuirane edukacije, Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje specijalistički seminar koji će se održati 14. i 15. decembra 2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena.

Obavještenje o SEMINARU

Anketni list za REV sertifikat

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.11.2018.

Povodom republičkog praznika - Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi u srijedu, 21.11.2018. godine. Odluku možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Odluka (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.11.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 04. i 05. decembra 2018. godine, u Banjaluci u Piano sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u drugom dokumentu možete pronaći obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

08.11.2018.

Časopis Finrar organizuje SEMINAR pod nazivom "Zakon o zaštiti ličnih podataka u praksi", koji će se održati 23.11.2018. godine u Banjoj Luci, u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Ivanka Marković i Dejan Rakić.


Program i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i priava na SEMINAR (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.11.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Kardial, Banja Vrućica, 22. i 23. novembra 2018. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • javne nabavke,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

23.10.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR pod nazivom "Računovodstveni i pravni aspekti finansijskog poslovanja privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica u Republici Srpskoj", koji će se održati 16.11.2018. godine u Banjoj Luci, u hotelu Bosna sa početkom u 10:30 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota i prof. dr Jelena Poljašević.


Program i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i priava na SEMINAR (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.10.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR pod nazivom "Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i učinaka kroz klasu 9", koji će se održati 30.11.2018. godine u Banjoj Luci, u hotelu Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota i Sara Savanović.


Program i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i priava na SEMINAR (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.10.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2018) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.10.2018.

Seminar iz oblasti interne revizije
Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuju seminar iz oblasti interne revizije koji će se održati 23. i 24. oktobra 2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena. Učesnici seminara mogu izabrati i prijaviti učešće na jednoj ili obe radionice u zavisnosti od ličnog interesovanja za ponuđene teme.

Obavještenje

Prijava

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.10.2018.

Dopis predsjednika Republike Srpske
Dopis predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika povodom održavanja 22. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije možete pročitati na dole navedenom linku.

Dopis

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.09.2018.

Kontinuirana edukacija za sertifikovanog forenzičkog računovođu
Obavještavamo Vas da Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Prvu specijalističku radionicu za sertifikovane forenzičke rečunovođe na temu: "Analiza finansijskih izvještaja kao alat u otkrivanju finansijske patologije". Seminar će se održati 19. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Program i prijavu na navedenu radionicu možete preuzeti na dole navedenom linku

Program i prijava na radionicu

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.09.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanj (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

06.08.2018.

22. Međunarodni kongres
Obavještavamo Vas da će se 22. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije održati u Banji Vrućici u periodu od 19-21.09.2018. godine.

Afišu možete preuzeti na dole navedenom linku

Afiša 22. Kongresa

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.08.2018.

Sertifikovani forenzički računovođa
Spisak kandidata koji su položili ispit za sticanje profesionalno stručnog zvanja "sertifikovani forenzički računovođa" na ispitnim rokovima 07.07. i 03.08.2018. godine.

Spisak možete preuzeti na dole navedenom linku

Spisak kandidata koji su položili

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.07.2018.

Obavještenje
Obavještenje članovima Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u vezi sa obavezom registracije elektronske usluge UIO i obavezom elektronskog podnošenja PDV i PDA prijava.

Obavještenje možete preuzeti na dole navedenom linku

Obavještenje

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.07.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR pod nazivom "Izmjene zakonodavnog okvira u Republici Srpskoj u cilju povećanja plata - praktična primjena", koji će se održati u Banjoj Luci (20.07.2018.), Bijeljini (23.04.2018.) i Palama (24.07.2018.).


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.07.2018.

Zaključak Vlade Republike Srpske
Vlada Republike Srpske je na 179. sjednici održanoj 30.05.2018., nakon razmatranja Izvještaja o radu Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i stanju u oblasti računovodstva i revizije za 2017. godinu donijela Zaključak koji možete pogledati na dole na vedenom linku.

Zaključak

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2018.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2018. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 27.06.2018. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2018. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

15.06.2018. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.06.2018.

SPECIJALISTIČKА OBUKА ZA STICANjE SERTIFIKATA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA EKSTERNE OCJENE KVALITETA INTERNE REVIZIJE
U Banjoj Luci, dana 30. i 31. maja 2018. godine, u organizaciji Udruženja internih revizora i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske održana je prva specijalistička obuka za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Obuka je organizovana na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja internih revizora i Programa obuke za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Program obuke za sticanje ovog sertifikata baziran je na Programu američkog Instituta internih revizora, uz uvažavanje specifičnosti i zahtjeva naše poslovne prakse i okruženja, stoga predstavlja opšti Program i njime se kandidati osposobljavaju da kompetentno i profesionalno obavljaju poslove u oblasti eksterne ocjene kvaliteta interne revizije bez obzira o kojoj djelatnosti ili organizacionoj formi se radi. Predavanja su održali prof. dr Novak Kondić i mr Nevenka Petrović. Obuku je uspješno završilo 55 kandidata kojima su po završetku obuke dodijeljeni sertifikati kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova eksternog ocjenitelja kvaliteta interne revizije. Registar eksternih ocjenitelja kvaliteta interne revizije može se pronaći na internet stranici Udruženja internih revizora www.uir.ba i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske www.srrrs.org. Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske će u narednom periodu ponovo organizovati obuku za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, te svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogu iskazati svoju zainteresovanost putem mejla uir@teol.net ili telefona 051/433-822.

Slike sa obuke možete preuzetni na linku ispod

Slike sa obuke

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.03.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske" koji će se održati 15.06.2018. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.


Detaljnije podatke o Seminaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2018.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ u junu 2018. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 05.06.2018. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.04.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 13. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "DIGITALNA EKONOMIJA - Pokretač budućeg ekonomskog rasta", koji će biti održan u Banji Vrućici 16., 17. i 18. maja 2018. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.04.2018.

OBAVJEŠTENjE
Na osnovu člana 2. i 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora RS (br. 237/16 od 14.07.2016.g.), Generalni sekretar donosi Odluku da Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi povodom Prvomajskih praznika i Dana pobjede nad fašizmom, 30.04., 01., 02. i 9. maja 2018. godine.

23.04.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Termag na Jahorini, 24. i 25. maja 2018. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

12.04.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 13. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "DIGITALNA EKONOMIJA - Pokretač budućeg ekonomskog rasta", koji će biti održan u Banji Vrućici 16., 17. i 18. maja 2018. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.03.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2018) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.03.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Transferne cijene - priprema dokumentacije i nadzor u skladu sa propisima Republike Srpske" koji će se održati 16.03.2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.


Detaljnije podatke o Seminaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. maja 2018. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2018.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.02.2018.

Istraživanje o uvjeravanju za male i srednje entitete
Savez kao kandidat za članstvo u Evropskoj federaciji računovođa i revizora malih i srednjih entiteta (EFAA) promoviše istraživanje o uvjeravanju za male i srednje entitete. Istraživanje, koje će vam oduzeti samo 2-3 minuta, traži stavove evropskih malih i srednjih preduzeća (MSP) o reviziji i alternativama reviziji. Odgovori će nam pomoći da bolje razumijemo vrstu podrške malih i srednjih preduzeća koja najviše trebaju od svojih računovođa. Izvještaj o istraživanju objaviće se u ljeto 2018. godine. Istraživanje se nalazi na sledećem linku:

www.surveygizmo.eu/s3/90066725/EFAA-Assurance-for-SMEs-Survey

29.01.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2017. godinu" koji će se održati 13.02.2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za rukovodioce odjeljenja za rizik i menadžment banaka, osiguravajućih društava, računovođa, investicionih fondova i drugih finansijskih organizacija koji će se održati u ponedjeljak 12.02.2018. godine, na Ekonomskom fakultetu (sala 4, 2. sprat) u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Arhiva aktuelnosti