Aktuelnosti

20.02.2018.

Istraživanje o uvjeravanju za male i srednje entitete
Savez kao kandidat za članstvo u Evropskoj federaciji računovođa i revizora malih i srednjih entiteta (EFAA) promoviše istraživanje o uvjeravanju za male i srednje entitete. Istraživanje, koje će vam oduzeti samo 2-3 minuta, traži stavove evropskih malih i srednjih preduzeća (MSP) o reviziji i alternativama reviziji. Odgovori će nam pomoći da bolje razumijemo vrstu podrške malih i srednjih preduzeća koja najviše trebaju od svojih računovođa. Izvještaj o istraživanju objaviće se u ljeto 2018. godine. Istraživanje se nalazi na sledećem linku:

www.surveygizmo.eu/s3/90066725/EFAA-Assurance-for-SMEs-Survey

29.01.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2017. godinu" koji će se održati 13.02.2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za rukovodioce odjeljenja za rizik i menadžment banaka, osiguravajućih društava, računovođa, investicionih fondova i drugih finansijskih organizacija koji će se održati u ponedjeljak 12.02.2018. godine, na Ekonomskom fakultetu (sala 4, 2. sprat) u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

  • Sertifikovani računovođa
  • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Arhiva aktuelnosti