Aktuelnosti

06.05.2022.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 39. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 26. i 27. maja 2022. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.04.2022.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANЈU KPE 1/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2022) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 27.04.- 11.05.2022. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

13.04.2022.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 16. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "ODRŽIVI RAZVOJ U USLOVIMA ZELENE TRANZICIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici 18., 19. i 20. maja 2022. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.04.2022.

JAVNE NABAVKE U PRAKSI
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Javne nabavke u praksi - od plana do realizacije" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 15. aprila 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 120,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.03.2022.

ULOGA INTERNE REVIZIJE U PROCESU USPOSTAVLJANjA EFIKASNOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA I TRENDOVI U IZMJENI REGULATIVE
Poštovane kolegice i kolege, Ovim putem želimo da vas pozovemo na seminar na temu: “Uloga interne revizije u procesu uspostavljanja efikasnog sistema internih kontrola U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA i trendovi u izmjeni regulative”. Seminar se održava u Poslovnom centru „Integra“ (12. sprat), Trg RS br. 8, Banja Luka, dana, 30.03.2022. godine (srijeda), sa početkom u 11 časova. Prijavljivanje na seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 29.03.2022. godine.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o Seminaru (PDF dokument)

22.03.2022.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANJE ZVANJA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Poštovani članovi, časopis Finrar organizuje online instruktivnu nastavu za sticanje zvanja sertifikovani računovođa, koja će se održati u aprilu 2022. godine. Rok za prijavu na instruktivnu nastavu je 31.03.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se korisničko uputstvo za registraciju:

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

18.03.2022.

DIGITALIZACIJA REVIZORSKIH DOSIJEA
U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na seminar na temu: „Digitalizacija revizorskih dosijea“. Ovaj seminar se zasniva na audio/video prezentaciji gdje će interni revizori imati priliku da upoznaju sa tehnikama i metodama prikupljanja, digitalizacije i arhiviranja dokumentacije. Pored toga, posebna pažnja usmjerena je na kreiranje dokumentacije od strane samih internih revizora i automatizaciju kreiranja dokumentacije na osnovu programa MS Excel i programa MS Word. i preuzmu radni materijal u elektronskoj formi. Predavanja i radni materijal će pripremiti dr Kristina Peštović, vanredni profesor na predmetu: „Revizija kompjuterskih informacionih sistema“, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, a sadržaj video predavanja i radni materijal biće dostupan od 29.03.2022. do 05.04.2022. godine. Prijavljivanje za seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 25.03.2022. godine. Nakon što pogledate predavanja i proučite radni materijal dana, 08.04.2022. godine, u 9 časova, biće vam omogućeno da uživo, putem Cisco Webex aplikacije, prisustvujete sastanku sa predavačem radi konsultacija i pitanja u vezi teme seminara. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.03.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje šesti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Revizorsko-forenzička metodologija vođenja razgovora u slučajevima finansijskih prevara”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 25.03.2022. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.03.2022.

POREZI U PRAKSI REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Porezi u praksi Republike Srpske" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 29. i 30. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALJNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.03.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 16. do 20. maja 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava za ispite se može izvršiti isključivo online preko nove aplikacije Saveza: eracunovodja.org

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2022.

REGISTRACIJA NA E-RAČUNOVOĐA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, svi koji se nisu registrovali na portalu e-računovođa, neohpodno je da to urade do 31.03.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se korisničko uputstvo za registraciju:

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

07.02.2022.

UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2021. GODINU I POJAŠNЈENЈA NOVOG NAČINA OBRAČUNA LIČNIH PRIMANЈA I OSTALIH NAKNADA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2021. godinu i pojašnjenja novog načina obračuna ličnih primanja i ostalih naknada" koji će se održati u realnom vremenu 18. februara 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Mr Stefan Blagojević (Finrar doo Banja Luka). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznose: 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku ili 165,00KM (sa PDV-om) po učesniku u cijenu je pored učešća na vebinaru uračunata i štampana verzija Analitičkog kontnog plana.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.01.2022.

LINK ZA SEMINAR IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 27.01.-15.02.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

19.01.2022.

IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2022.

VEBINAR - BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Vebinar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Vebinar će se održati 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 9 časova u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije uz mogućnost naknadnog gledanja do 04.02.2021. godine i za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org. U prilogu se nalazi korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom seminaru.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Arhiva aktuelnosti