Kontakt

Savez računovođa i revizora Republike Srpske

Stručna služba Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Prof. dr Novak Kondić Generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
Rukovodilac stručne službe
, telefon: + 387 51 348 781

Samostalni stručni saradnici

Siniša Mutić, dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za kontrolu kvaliteta
Savjetnik za primjenu propisa
, telefon: +387 51 348 785


Oliver Đajić, dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za savjetovanje, edukaciju i registraciju ovlašćenih revizora, sertifikovanih računovođa i sertifikovanih računovodstvenih tehničara privatnog sektora
Samostalni stručni saradnik za savjetovanje i edukaciju sertifikovanih računovođa i sertifikovanih računovodstvenih tehničara javnog sektora
, telefon: +387 51 348 787


Mr Siniša Rajković Šef računovodstva
Samostalni stručni saradnik za savjetovanje i edukaciju za bankarstvo i osiguravajuća društva i sertifikovane forenzičke računovođe
, telefon: +387 51 348 784


Mirela Bojić, dipl. pravnik Samostalni stručni saradnik za pravne i poslove međunarodne saradnje i sekretar , telefon: +387 51 348 788

SRRRS

Elektronska adresa: sr-rrs@inecco.net

Društva

Društvo računovođa i revizora Banja Luka

Ulica: Mirka Kovačevića 13a

Telefon/Faks: 051/430-260, 430-261

Kontakt osoba: Nenad Majstorović

Elektronska adresa: drustvobl@srrrs.org

Veb adresa: www.srrrs.org

Društvo računovođa i revizora Prijedor

Ulica: Zanatska bb

Telefon/Faks: 052/212-017

Kontakt osoba: Miloš Marjanović

Elektronska adresa: marjanovic.milos16@gmail.coml

Društvo računovođa i revizora Gradiška

Ulica: Jovana Raškovića 26

Telefon/Faks: 051/813-562

Kontakt osoba: Goran Radimirović

Elektronska adresa: drustvorir@gradiska.com

Društvo računovođa i revizora Modriča

Ulica: Svetosavska bb

Kontakt osoba: Narić Ljubinka

Telefon: 053/812-849

Elektronska adresa: drustvorrrsmodrica@gmail.com

Društvo računovođa i revizora Brčko

Ulica: Bulevar mira bb, Zgrada "Most" drugi sprat

Telefon/Faks: 049/211-145

Kontakt osoba: Danijela Novak

Elektronska adresa: urrbrcko@gmail.com

Društvo računovođa i revizora Doboj

Ulica: Svetog Save 1

Telefon/Faks: 066/165-235

Kontakt osoba:

Radno vrijeme: četvrtkom od 10-16 časova

Elektronska adresa: drrdoboj@gmail.com

Društvo računovođa i revizora Bijeljina

Ulica: Majora Dragutina Gavrilovića 11

Telefon/Faks: 055/211-070

Kontakt osoba: Slavica Vladić

Elektronska pošta: drirbn@teol.net

Društvo računovođa i revizora Zvornik

Ulica: Tržni centar "Zlatica"

Telefon/Faks: 056/210-275

Kontakt osoba: Dragana Žugić

Elektronska adresa: drraczv@teol.net

Društvo računovođa i revizora Sokolac

Ulica: Milana Šarca bb

Telefon/Faks: 057/444-398

Mobilni telefon: 065/527-573

Kontakt osoba: Mile Balotić i Simić Brana

Elektronska adresa: reva1@teol.net

Društvo računovođa i revizora Foča

Ulica: Kralja Petra Prvog bb

Telefon/Faks: 058/210-544

Kontakt osoba: Ilinka Pavlović

Elektronska adresa: drustvor@teol.net

Društvo računovođa i revizora Trebinje

Ulica: Luke Petkovića bb

Telefon/Faks:059/260-569 и 065/951 849

Kontakt osoba: Mladen Lojpur

Elektronska adresa: drtrebinje@gmail.com