Međunarodne aktivnosti

23.12.2015.

Evropska federacija računovođa (FEE – Fédération des Experts-comptables Européens - Federation of European Accountants) je na svojoj skupštini održanoj 16. decembra 2015. godine u Briselu primila u punopravno članstvo Savez računovođa i revizora Republike Srpske.

Na fotografiji s desna na lijevo su: dr Dragan Mikerević - predsjednik SRRRS, Petr Kriz - predsjednik FEE, dr Novak Kondić - generalni sekretar SRRRS.

Preuzmi fajl

09.12.2015.

Saopštenje Upravnog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske o prijedlogu Evropske federacije računovođa za prijem u članstvo.

Preuzmi fajl

25.11.2015.

Izvještaj o učešću na godišnjoj Skupštini Međunarodne federacije računovođa (IFAC) održanoj u Singapuru u novembru 2015. godine

Preuzmi fajl

06.11.2015.

Izvještaj o učešću na sastanku Radne grupe u organizaciji Instituta Engleske i Velsa u Beču.

Preuzmi fajl

26.10.2015.

Izvještaj o učešću na 4. Kongresu rumunske revizorske profesije.

Preuzmi fajl

26.10.2015.

Izvještaj o učešću na 16. Godišnjoj revizorskoj konferenciji Polјske.

Preuzmi fajl

19.10.2015.

Izvještaj o učešću na konferenciji Svjetske banke u okviru EUREPARIS programa u Albaniji.

Preuzmi fajl

12.10.2015.

Izvještaj o učešću na 17. Simpozijumu računovodstvenih radnika Republike Makedonije.

Preuzmi fajl

9.11.2010.

Savjet Međunarodne federacije računovođa (IFAC – International Federation of Accountants) je na svom zasjedanju dana 5.11.2010. godine u Kuala Lumpuru, Malezija, primio u punopravno članstvo Savez računovođa i revizora Republike Srpske (SRRRS), kao svoju 141. članicu.

Na fotografiji s desna na lijevo su: dr Dragan Mikerević - predsjednik SRRRS, Ian Ball - izvršni direktor IFAC-a, Robert L. Bunting - predsjednik IFAC-a, Aleksandar Džombić - ministar finansija Republike Srpske, dr Novak Kondić - generalni sekretar SRRRS.

Preuzmi fajl

28.10.2010.

Izvještaj o učešću na 27. ISAR (International Standards of Accounting and Auditing) međunarodnoj konferenciji u organizaciji UNCTAD-a i IFAC-a

Preuzmi fajl

01.03.2010.

Izvještaj o učešću delegacije SRRRS na seminaru Svjetske banke povodom regionalnog REPARIS programa

Preuzmi fajl

01.02.2010.

Izvještaj o službenoj posjeti delegacije SRRRS 64. Kongresu računovođa i revizora Francuske

Preuzmi fajl

01.02.2010.

Izvještaj o službenoj posjeti delegacije SRRRS Savezu računovođa i revizora Gruzije (Georgian Federation of Professional Accountants and Auditors - GFPAA) i učešću na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom Regulacija u profesiji računovodstva i revizije: iskustva, realnost i prospekti

Preuzmi fajl

01.02.2010.

Izvještaj o učešću delegacije SRRRS na Međunarodnoj konferenciji Svjetske banke povodom regionalnog REPARIS programa

Preuzmi fajl

27.01.2010.

Izvještaj o službenoj posjeti delegacije SRRRS Mediteranskoj federaciji sertfikovanih računovođa i revizora od 18. do 21. januara 2010.

Preuzmi fajl