Naša izdanja

 1. Finansijsko izvještavanje (Prof. dr Jelena Poljašević - cijena 58,50 KM
 2. Interna kontrola i interna revizija - cijena 60 KM
 3. Revizija finansijskih izvještaja - vodič kroz praktičnu reviziju (drugo, izmjenjeno i dopunjeno izdanje) - cijena 60 KM
 4. Računovodstvo troškova - cijena 40 KM
 5. Kodeks etike za profesionalne računovođe - cijena 23 KM
 6. Analitički kontni plan - cijena 23,40 KM
 7. Komentar zakona o porezu na dobit i zakona o porezu na dohodak - cijena 40 KM
 8. Strateški finansijski menadžment - cijena 58.5 KM
 9. Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (2009) - cijena 98 KM, sa dodacima
 10. Zbirka propisa iz oblasti PDV-a i akciza (prečišćeni tekstovi) sa primjerima iz prakse - cijena 46.80 KM
 11. Međunarodno finansijsko i valutno tržište, monografija
 12. Međunarodni standardi vrednovanja, osmo izdanje - cijena 120 KM
 13. Napredni strateški finansijski menadžment - cijena 58.5 KM
 14. Primjena MSFI kroz bilansni kontni okvir - cijena 29.25 KM
 15. Računovostvo troškova i učinaka - cijena 50 KM
 16. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (2011. knjiga 2) - cijena 150 KM
 17. MSFI - Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (komplet 24 knjige) - cijena 275 KM
 18. Javne nabavke u Bosni i Hercegovini - vodič za primjenu sa komentarima i primjerima - cijena 40 KM