Међународни рачуноводствени стандарди и Међународни стандарди ревизије

18.10.2017.

Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој сједници одржаној дана, 04.10.2017. године донио сљедеће одлуке: Oдлука о објављивању превода етичког кодекса, Одлука о објављивању превода концептуалног оквира за финансијско извјештавање, Одлука о објављивању превода међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, Одлука о објављивању превода међународних стандарда и саопштења ревизије прегледа осталих увјеравања и сродних услуга, Одлука о објављивању превода МСФИ за СМЕ и Одлука о почетку примјене МСФИ за СМЕ.

Одлуке можете погледати у PDF документу испод:

Одлуку о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања 17 - Уговори о осигурању (PDF документ)

Oдлука о објављивању превода етичког кодекса (PDF документ)

Oдлука о обавезној примјени етичког кодекса (PDF документ)

Одлука о објављивању превода концептуалног оквира за финансијско извјештавање (PDF документ)

Одлука о утврђивању и објављивању превода Међународних стандарда финансијског извјештавања (МСФИ) из 2018. године (PDF документ)

Одлука о утврђивању и објављивању превода Међународних стандарда финансијског извјештавања (МСФИ) из 2019. године (PDF документ)

Одлука о објављивању превода међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (PDF документ)

Одлука о објављивању превода међународних стандарда и саопштења ревизије прегледа осталих увјеравања и сродних услуга (PDF документ)

Одлука о измјени одлуке о почетку примјене Међународних стандарда и саопштења ревизије прегледа осталих увјеравања и сродних услуга (PDF документ)

Одлука o објављивању превода и почетку примјене МСФИ за СМЕ (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.