Контакт

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске

Стручна служба Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

Проф. др Новак Кондић Генерални секретар Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске
Руководилац стручне службе
, телефон: + 387 51 348 781

Самостални стручни сарадници

Синиша Мутић, дипл. економиста Самостални стручни сарадник за контролу квалитета
Савјетник за примјену прописа
, телефон: +387 51 348 785


Оливер Ђајић, дипл. економиста Самостални стручни сарадник за савјетовање, едукацију и регистрацију овлашћених ревизора, сертификованих рачуновођа и сертификованих рачуноводствених техничара приватног сектора
Самостални стручни сарадник за савјетовање и едукацију сертификованих рачуновођа и сертификованих рачуноводствених техничара јавног сектора
, телефон: +387 51 348 787


Мр Синиша Рајковић Шеф рачуноводства
Самостални стручни сарадник за савјетовање и едукацију за банкарство и осигуравајућа друштва и сертификоване форензичке рачуновође
, телефон: +387 51 348 784


Мирела Бојић, дипл. правник Самостални стручни сарадник за правне и послове међународне сарадње и секретар , телефон: +387 51 348 788

СРРРС

Електронска адреса: sr-rrs@inecco.net

Друштва

Друштво рачуновођа и ревизора Бања Лука

Улица: Мирка Ковачевића 13а

Телефон/Факс: 051/430-260, 430-261

Контакт особа: Ненад Мајсторовић

Електронска адреса: drustvobl@srrrs.org

Веб адреса: www.srrrs.org

Друштво рачуновођа и ревизора Приједор

Улица: Занатска бб

Телефон/Факс: 052/212-017

Контакт особа: Милош Марјановић

Електронска адреса: marjanovic.milos16@gmail.coml

Друштво рачуновођа и ревизора Градишка

Улица: Јована Рашковића 26

Телефон/Факс: 051/813-562

Контакт особа: Горан Радимировић

Електронска адреса: drustvorir@gradiska.com

Друштво рачуновођа и ревизора Модрича

Улица: Светосавска бб

Kонтакт особа: Нарић Љубинка

Tелефон: 053/812-849

Електронска адреса: drustvorrrsmodrica@gmail.com

Друштво рачуновођа и ревизора Брчко

Улица: Булевар мира бб, Зграда "Мост" други спрат

Телефон/Факс: 049/211-145

Контакт особа: Данијела Новак

Електронска адреса: urrbrcko@gmail.com

Друштво рачуновођа и ревизора Добој

Улица: Светог Саве 1

Телефон/Факс: 066/165-235

Контакт особа:

Радно вријеме: четвртком од 10-16 часова

Електронска адреса: drrdoboj@gmail.com

Друштво рачуновођа и ревизора Бијељина

Улица: Мајора Драгутина Гавриловића 11

Телефон/Факс: 055/211-070

Контакт особа: Славица Владић

Eлектронска пошта: drirbn@teol.net

Друштво рачуновођа и ревизора Зворник

Улица: Тржни центар "Златица"

Телефон/Факс: 056/210-275

Контакт особа: Драгана Жугић

Електронска адреса: drraczv@teol.net

Друштво рачуновођа и ревизора Соколац

Улица: Милана Шарца бб

Телефон/Факс: 057/444-398

Мобилни телефон: 065/527-573

Контакт особа: Миле Балотић и Симић Брана

Електронска адреса: reva1@teol.net

Друштво рачуновођа и ревизора Фоча

Улица: Краља Петра Првог бб

Телефон/Факс: 058/210-544

Контакт особа: Илинка Павловић

Електронска адреса: drustvor@teol.net

Друштво рачуновођа и ревизора Требиње

Улица: Луке Петковића бб

Телефон/Факс:059/260-569 и 065/951 849

Контакт особа: Младен Лојпур

Електронска адреса: drtrebinje@gmail.com