Тумачења SIC

27.11.2020.

Тумачења SIC из 2018 - примјењују се код финансијских извјештаја који се састављају на дан 31.12.2020. године

Тумачења SIC - 7 – Увођење евра

Тумачења SIC - 10 – Државна помоћ – Без конкретног повезивања са пословним активностима

Тумачења SIC - 15 – Оперативни лизинг – подстицаји

Тумачења SIC - 25 – Порез на добитак – промене пореског статуса ентитета или његових акционара

Тумачења SIC - 27 – Процена суштине трансакција које укључују правни облик лизинга

Тумачења SIC - 29 – Уговори о концесији за пружање услуга: обелодањивање

Тумачења SIC - 32 – Нематеријална имовина – Трошкови веб-сајта

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.11.2020.

Тумачења SIC из 2019 - римјењују се код финансијских извјештаја који се састављају на дан 31.12.2021. године

Тумачења SIC - 7 – Увођење евра

Тумачења SIC - 10 – Државна помоћ – Без конкретног повезивања са пословним активностима

Тумачења SIC - 25 – Порез на добитак – промене пореског статуса ентитета или његових акционара

Тумачења SIC - 29 – Уговори о концесији за пружање услуга: обелодањивање

Тумачења SIC - 32 – Нематеријална имовина – Трошкови веб-сајта

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.