Međunarodni računovodstveni standardi

18.10.2017.

Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj sjednici održanoj dana, 04.10.2017. godine donio sljedeće odluke: Odluka o objavljivanju prevoda etičkog kodeksa, Odluka o objavljivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje, Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, Odluka o objavljivanju prevoda MSFI za SME i Odluka o početku primjene MSFI za SME.

Odluke možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluku o primjeni Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 - Ugovori o osiguranju (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda etičkog kodeksa (PDF dokument)

Odluka o obaveznoj primjeni etičkog kodeksa (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje (PDF dokument)

Odluka o utvrđivanju i objavljivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) iz 2019. godine (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga (PDF dokument)

Odluka o izmjeni odluke o početku primjene Međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda i početku primjene MSFI za SME (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.