IFRIC тумачења

27.11.2020.

IFRIC тумачења из 2018 - примјењују се код финансијских извјештаја који се састављају на дан 31.12.2020. године

IFRIC тумачење 1 - Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза

IFRIC тумачење 2 - Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти

IFRIC тумачење 4 - Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга

IFRIC тумачење 5 - Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине

IFRIC тумачење 6 - Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме

IFRIC тумачење 7 - Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама

IFRIC Тумачење 10 - Периодично финансијско извештавање и умањење вредности

IFRIC Тумачење 12 - Уговори о концесији за пружање услуга

IFRIC Тумачење 14 - IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција

IFRIC Тумачење 16 - Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању

IFRIC Тумачење 17 - Расподела немонетарне имовине власницима

IFRIC Тумачење 19 – Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала

IFRIC Тумачење 20 – Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа

IFRIC Тумачење 21 – Дажбине

IFRIC Тумачење 22 – Трансакције у страним валутама и авасна плаћања

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.11.2020.

IFRIC тумачења из 2019 - римјењују се код финансијских извјештаја који се састављају на дан 31.12.2021. године

IFRIC тумачење 1 - Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза

IFRIC тумачење 2 - Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти

IFRIC тумачење 5 - Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине

IFRIC тумачење 6 - Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме

IFRIC тумачење 7 - Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама

IFRIC Тумачење 10 - Периодично финансијско извештавање и умањење вредности

IFRIC Тумачење 12 - Уговори о концесији за пружање услуга

IFRIC Тумачење 14 - IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција

IFRIC Тумачење 16 - Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању

IFRIC Тумачење 17 - Расподела немонетарне имовине власницима

IFRIC Тумачење 19 – Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала

IFRIC Тумачење 20 – Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа

IFRIC Тумачење 21 – Дажбине

IFRIC Тумачење 22 – Трансакције у страним валутама и авасна плаћања

IFRIC Тумачење 23 – Неизвесност у вези са третманом пореза на добитак

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.