Међународни стандарди саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга (ISA)

18.10.2017.

Међународни стандарди саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга (ISA)

Корице

Ауторска права

Садржај Књига I

Суштинске измјене у односу на издање приручника из 2015. године и текући развој

Улога Међународне федерације рачуновођа (IFAC)

Структура саопштења објављених од стране Међународног одбора за стандарде ревизије и увјеравања

Предговор

Дефиниције

Међунарондни стандард контроле квалитета 1

Међународни стандард ревизије 200

Међународни стандард ревизије 210

Међународни стандард ревизије 210 - Прилог

Међународни стандард ревизије 220

Међународни стандард ревизије 230

Међународни стандард ревизије 240

Међународни стандард ревизије 240 - Прилог 1

Међународни стандард ревизије 240 - Прилог 2

Међународни стандард ревизије 240 - Прилог 3

Међународни стандард ревизије 250

Међународни стандард ревизије 260

Међународни стандард ревизије 260 - Прилог

Међународни стандард ревизије 265

Међународни стандард ревизије 300

Међународни стандард ревизије 315

Међународни стандард ревизије 315 - Прилог 1

Међународни стандард ревизије 315 - Прилог 2

Међународни стандард ревизије 320

Међународни стандард ревизије 330

Међународни стандард ревизије 402

Међународни стандард ревизије 450

Међународни стандард ревизије 500

Међународни стандард ревизије 501

Међународни стандард ревизије 505

Међународни стандард ревизије 510

Међународни стандард ревизије 510 - Прилог

Међународни стандард ревизије 520

Међународни стандард ревизије 530

Међународни стандард ревизије 540

ММеђународни стандард ревизије 540 - Прилог

Међународни стандард ревизије 550

Међународни стандард ревизије 560

Међународни стандард ревизије 570

Међународни стандард ревизије 570 - Прилог

Међународни стандард ревизије 580

Међународни стандард ревизије 580 - Прилог

Међународни стандард ревизије 600

Међународни стандард ревизије 600 - Прилог

ММеђународни стандард ревизије 610

Међународни стандард ревизије 620

Међународни стандард ревизије 620 - Прилог

Међународни стандард ревизије 700

Међународни стандард ревизије 700 - Прилог

Међународни стандард ревизије 701

Међународни стандард ревизије 705

Међународни стандард ревизије 705 - Прилог

ММеђународни стандард ревизије 706

Међународни стандард ревизије 706 - Прилог

Међународни стандард ревизије 710

Међународни стандард ревизије 710 - Прилог

Међународни стандард ревизије 720

Међународни стандард ревизије 720 - Прилог

Међународни стандард ревизије 800

Међународни стандард ревизије 800 - Прилог

Међународни стандард ревизије 805

Међународни стандард ревизије 805 - Прилог

Међународни стандард ревизије 810

Међународни стандард ревизије 810 - Прилог

Напомене о међународној прекси ревизије 1000

Међународни стандард ревизије 250 (ревидиран)

Међународни стандард ревизије 250 (ревидиран) - Прилог

Садржај Књига II

Међународни стандарди ангажовања на прегледу 2400

Међународни стандарди ангажовања на прегледу 2400 - Прилог

Међународни стандарди ангажовања на прегледу 2410

Међународни стандарди ангажовања на прегледу 2410 - Прилог

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3000

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3000 - Прилог

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3400

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3402

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3402 - Прилог

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3410

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3410 - Прилог

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3420

Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање 3420 - Прилог

Међународни стандард сродних услуга 4400

Међународни стандард сродних услуга 4400 - Прилог

Међународни стандард сродних услуга 4410

Међународни стандард сродних услуга 4410 - Прилог 1

Међународни стандард сродних услуга 4410 - Прилог 2

Садржај Књига III

Оквир за квалитет ревизије

Међународни оквир ангажовања на основу којих се пружа уверавање

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.